Jednotky historické, cizokrajné či oborově specifické.
Více na www

NásobkyDélkaPlošný obsah,   ObjemHmotnostMěrná hmotnostRychlostPrůtokSíla, Práce a energieTlakKoncentrace,   ViskozitaÚhelZlatnictví,   ZbraněTypografie

Násobky

1 tucet 12 ks
1 mandel 15 ks
1 kopa 60 ks
1 veletucet 144 ks
1 velekopa  3600 ks
1 kopa 5 tuctů
1 kopa 4 mandele
1 veletucet 12 tuctů
1 velekopa 60 kop

Délka:

Čechy (1855)/Rakousko
1 palec (coul) = 26,3401 mm
1 střevíc (stopa) = 0,316081 m
1 sáh = 1,896484 m
1 vídeň. loket = 0,777558 m
1 český loket = 0,59391 m
1 pěst = 105,3602 mm
1 pošt. míle = 7585,936 m
1coul = 12 čárek
1 střevíc = 12 coulů
1 sáh = 6 střevíců
1 pošt. míle = 4000 sáhů

 

Čechy 1268
1 zrno ječmene = 4,938 mm
1 prst = 19,75 mm
1 dlaň = 79,02 mm
1 píď = 197,55 mm
1 loket = 0,59265 m
1 provazec = 25,28645 m
1 hon = 126,4322 m
1 míle = 7585,94 m
1 loket = 0,5914 m
1 prst = 4 ječná zrna
1 dlaň = 4 prsty
1 píď = 10 prstů
1 loket = 3 pídě
1 provazec = 42 loktů + 2 pídě "nadělbůh"
1 hon = 5 provazců
1 míle = 60 honů

Přídavky "nadělbůh" se nezahrnovaly do vypočtených délek - "cestovní míle" (skutečně vyměřené) byly o ca 200 loktů delší než vypočtené "polní míle".
hon - vzdálenost, kterou ušlo tažné zvíře hnané volně kráčejícím člověkem v době, kdy slunce vystupovalo nad obzor (ve dnech rovnodennosti ca 2 minuty)

Čechy 1764
1 palec = 24,69 mm
1 pěst = 98,77 mm
1 střevíc, stopa = 0,29632 m
1 krok = 0,74081 m
1 sáh = 1,77795 m
1 látro = 2,3706 m
1 provazec = 30,81786 m
1 míle = 7396,287 m
1 čárka = 12 teček
1 palec = 12 čárek
1 palec = 5/4 prstu (z r. 1268)
1 pěst = 4 palce
1 střevíc = 12 palců
1 střevíc = 1/2 loktu (z r. 1268)
1 krok = 30 palců
1 sáh = 3 lokty
1 látro = 4 lokty
1 provazec *) = 52 loktů
1 míle = 240 provazců
1 krok = 1/2 římského dvojkroku
*) od r. 1541. Zhruba platí 1 provazec = 1'' rovníková

 

Anglie
1" (inch) = 25,4 mm
1 foot (ft) = 0,3048 m
1 yard (yd) = 0,9144 m
1 fathom (fath) = 1,8288 m
1 pole (rod, perch) = 5,0292 m
1 chain = 20,1168 m
1 furlong (fur) = 201,168 m
1 (statute) mile = 1609,344 m
1 Admiralty knot = 1853,19 m
1 international mile = 1851,9 m
       
1 ft = 12 in
1 yd = 3 ft
1 fathom = 2 yd
1 pole = 16,5 ft
1 pole = 5,5 yd
1 chain = 4 poles
1 chain = 100 links
1 furlong = 10 chains
1 furlong = 220 yd
1 (statute) mile = 8 furlongs
1 (statute) mile = 1760 yd
1 league = 3 mi
1 cable = 100 fathoms
1 nautical mile = 10 cables
1 nautical mile = 6080 ft
1 nautical mile = 1 úhlová minuta

Kupodivu u námořních mílí se nelze dopočítat, platí 1 n.mi=6080 ft, ale 1 n.mi=1000 fathoms znamená též 1 n.mi=1828,8 m, což je málo, nebo námořní fathom je jiný než suchozemský (1 n.fathom=1,853 m kontra 1 fathom=1,829 m). Obdobná situace je v případě mezinárodní míle, která je však admiralitní dosti blízká.

Plošný obsah:

Čechy (1855)/Rakousko
1 čtv. palec = 6,93795 cm2
1 čtv. stopa = 0,099907 m2
1 čtv. sáh = 3,596652 m2
1 korec (strych) = 2877,321 m2
1 jitro = 5754,642 m2
       
1 korec = 800 čtv. sáhů
1 jitro = 2 korce
1 jitro = 3 měřice (míry)

Čechy 1268
1 čtv. loket = 0,35123 m2
1 čtv. provazec = 639,4047 m2
1 jitro = 3197,023 m2
1 čtv. prut = 15985,11 m2
1 čtvrť = 47955,35 m2
1 lán = 191821,4 m2

uvedeny jsou hodnoty vyměřené, tj. s přídavkem 2 pídí ("nadělbůh") ke každému provazci

1 jitro = 5 čtv. provazců
1 čtv. prut = 5 jiter
1 čtvrť = 15 jiter
1 lán (selský) = 4*16=64 jiter
       
1 lán zemanský = 75 jiter
1 lán kněžský = 82,5 jitra
1 lán královský = 90 jiter

jitro - odpovídá ploše, která se zorala od rána do poledne

Čechy 1764
1 čtv. sáh = 3,16111 m2
1 korec = 2876,618 m2
1 jitro = 5753,237 m2
1 čtvrť = 46025,90 m2
1 lán = 184103,6 m2
       
1 korec = 910 čtv. sáhů
1 jitro = 2 korce
1 čtvrť = 16 korců
1 lán = 64 korců

přitom od korce výše se počítá čistá orná plocha bez mezí a polních cest, tedy toho, co bylo dříve zahrnuto v "nadělbůh"

Anglie
1 sq in = 6,452 cm2
1 sq ft = 0,092903 m2
1 sq yd = 0,8361 m2
1 perch = 25,293 m2
1 sq. (Gunter's) chain = 404,67 m2
1 rood = 1011,68 m2
1 acre = 4046,86 m2
1 sq mi = 2,58999 km2
       
1 sq ft = 144 sq in
1 sq yd = 9 sq ft
1 perch = 30,25 sq yd
1 sq. (Gunter's) chain = 484 sq. yd
1 rood = 40 perches
1 rood = 1210 sq yd
1 acre = 10 sq. chains
1 acre = 4 roods
1 sq mi = 640 acres
       
1 yard of land = 30 acres
1 hide of land = 100 acres

 

Objem:

Čechy(1855)/Rakousko
1 krych. palec = 18,2746 cm3
1 krych. stopa = 31,57867 l
1 krych. sáh = 6,820992 m3
tekutiny:
1 žejdlík = 0,354 l
1 máz = 1,414724 l
1 vědro = 56,589 l
sypké zboží:
1 měřice = 61,48682 l
1 český korec = 93,3623 l
       
1 máz = 4 žejdlíky
1 vědro = 40 mázů

Čechy 1764
žejdlík = 0,4844 l
číška = 1,453 l
pinta = 1,967 l
věrtel = 23,25 l
korec = 93 l
       
číška = 3 žejdlíky
pinta = 4 žejdlíky

 

Anglie
1 cu in = 16,39 ml
1 cu ft = 28,31685 l
1 cu yd = 0,764555 m3
1 acrefoot = 1233,48 m3
1 cusec-day = 2466,96 m3
tekutiny:
1 fl. oz = 28,4 ml
1 (U.K.) gill = 0,1421 l
1 (U.K.) pint = 0,568 l
1 (U.S.) pint = 0,473 l
1 (U.K.) quart = 1,138 l
1 (U.S.) quart = 0,946 l
1 imperial gallon = 4,546 l
1 (U.S.) gallon = 3,78541 l

Apothecaries'
1 fl. dra(ch)m = 60 minims
1 fl. oz. = 8 fl. drachms
       
1 (U.K.) gill = 5 fl.oz
1 (U.S.) gill = 4 fl. oz.

Common
1 pint = 4 gills
1 quart = 2 pints
1 gallon = 4 quarts
1 gallon (GB) = 10 lb of water

sypké zboží:
US dry gallon = 4,404 l
v G.B. se vychází z imperial gallonu,
zatímco v U.S se užívá US dry gallon
1 peck = 2 gallons
1 bucket = 2 pecks
1 firkin = 9 gallons
1 kilderkin = 2 firkins
1 barrel = 2 kilderkins
1 hogshead = 63 gallons
1 butt = 2 hogsheads
1 bushel = 8 gal
1 bushel = 4 pecks
1 quarter = 8 bushels
1 chaldron = 36 bushels
       
1 register ton = 100 cu ft
1 rod = 1000 cu ft
1 cord (US) = 128 cu ft

 

Hmotnost:

Čechy (1855)/Rakousko
1 kventlík = 4,37547 g
1 vídeň. lot = 17,50187 g
1 vídeň. libra = 0,56006 kg
1 kámen = 11,2012 kg
1 vídeň. cent = 56,006 kg
1 celní cent = 50 kg
       
1 lot = 4 kventlíky
1 libra = 32 loty
1 kámen = 20 liber
1 vídeň. cent = 100 liber

Dle J. Bauera (Agricoly) z r. 1556:
1 drachma = 3,654 g
1 sicilicus = 7,308 g
1 unce = 29,232 g
1 hřivna = 233,856 g
1 libra = 0,4677 kg
1 cent = 46,7712 kg
       
1 sicilicus = 2 drachmy
1 unce = 4 sicilici
1 hřivna = 8 uncí
1 libra = 2 hřivny
1 cent = 100 liber

pro mince:
1 grán = 0,812 g
1 (menší) hřivna = 7,308 g
1 půlunce = 14,616 g
1 hřivna = 233,856 g
       
1 hřivna = 16 půluncí
1 půlunce = 18 gránů
1 (menší) hřivna = 9 gránů

Čechy 1764
kventlík = 4,013 g
lot = 16,054 g
libra = 0,51375 kg
centnéř = 61,65 kg
       
lot = 4 kventlíky
libra = 32 lotů
centnéř = 120 liber

 

Anglie
Avoirdupois
1 grain = 0,0648 g
1 dram = 1,772 g
1 ounce (oz) = 28,3495 g
1 pound (lb) = 0,453592 kg
1 stone (legal) = 6,35 kg
1 clove (customary stone) = 3,6287 kg
1 quarter = 12,7 kg
1 hundredweight (cwt) = 50,8023 kg
1 cental (U.S.) = 45,328 kg
1 (long) ton = 1016,048 kg
1 short ton (net ton) = 907,2 kg
       
1 oz = 16 drams
1 lb = 16 oz
1 stone = 14 pounds
1 clove = 8 pounds
1 quarter = 2 stones
1 cwt = 4 quarters
1 cental = 100 lb
1 (long) ton = 20 cwt
1 short ton = 2000 pounds

Apothecaries'
1 grain = 0,0648 g
1 scruple = 1,296 g
1 drachm = 3,888 g
1 oz = 31,1035 g
       
1 scruple = 20 grains
1 drachm = 3 scruples
1 oz = 8 drachms

Troy
grain = 0,0648 g
pennyweight (dwt) = 1,555 g
ounce (oz) = 31,1035 g
pound (lb) = 373,2417 g
       
1 pennyweight (dwt) = 24 grains
1 oz = 20 dwt
1 lb = 12 oz
1 lb (U.K.) = 372,42 g
1 lb (U.S.) = 373,24 g

 

Rychlost

1 km/hod = 3,6 m/s
1 feet per second (fps) = 0,3048 m/s
1 mile per hour (mph) = 0,44704 m/s
1 knot = 0,514444 m/s
       
1 knot = 6080 ft/hod

 

Síla

1 N = 1 kgm/s2
1 N = 1,00E+05 dyn
1 kp = 9,80665 N
1 kp = 9,81E+05 dyn
       
1 kp = 1000 p
1 pound-force (lbf, lb) = 4,44822 N
1 poundal (pdl) = 0,138255 N

Práce a energie

práce
1 Joule = 1 Nm
1 kpm = 9,80665 J
1 Wh = 3600 J
1 kcal = 4186,8 J
1 eV = 1,60E-19 J
1 erg = 1,00E-07 J
1 ft lb = 1,35582 J
British Thermal Unit (BTU) = 1054,6 J
BTU (39 F) = 1060,4 J
BTU (60 F) = 1054,6 J

výkon
1 W = 1 J/s
1 kpm/s = 9,80665 J/s
1 kůň (k) = 735,5 W
1 k = 75 kpm/s
1 HP = 745,7 W
1 HP = 550 lb ft/s

Tlak

1 Pa = 1 N/m2
1 bar = 1,00E+05 Pa
1 kp/m2 = 9,80665 Pa
1 atm = 1,01E+05 Pa
1 at   9,81E+04 Pa
1 torr = 133,322 Pa
1 dyn/cm2   0,1 Pa
       
1 mm Hg = 1 torr
10 m H2O   1 at
1 at = 1 kp/cm2
1 pound per sqin (psi) = 6,89E+03 Pa
1 pound per sqft (psf) = 47,8803 Pa

Pozor - psig (psi gauge) označuje relativní tlak, zatímco psia (psi absolute) absolutní !!

Koncentrace

1 mg/l = 1 kg/m3
1 % = ca 10 g/l
1 ppm = ca 1 mg/l
1 ppb = ca 1 mg/m3
1 grain per cuft = 1,281 g/l
1 grain per gallon = 0,017118 g/l

Viskozita

viskosita dynamická
1 poise = 0,1 Ns/m2
slug per foot second = 47,8803 Ns/m2
slug per sq. inch   6,90E+03 Ns/m2

viskosita kinematická
1 stok = 1,00E-04 m2/s
sqft per sec = 0,092903 m2/s
sqin per sec   6,45E-04 m2/s

Úhel

úhel [rad] = (2*PI)/360 * úhel [stupně]
úhel [stupně] = 360/(2*PI) * úhel [rad]
plný úhel = 2*PI radiánů (rad)
  = 360 stupňů
  = 400 gradů (g)
  = 6400 dělostřeleckých dílců (dc)
  = 6000 dílců (dle sovětského vzoru)
  = 24 hodin (hór) (v hornictví a geologii)
1 stupeň = 60 minut (')
1 ' = 60 vteřin ('')
       
1 g = 100 c, dg
1 c = 100 cc
1 dc (starý - 6400 dc do plného úhlu) odpovídá zornému úhlu,
   jímž je vidět 1 m ze vzdálenosti 1 km
1 hóra = 15 stupňů

 

mincovní a zlatnické váhy (starší)
1 hřivna = 8 uncí  
1 unce = 16 lotů  
1 lot = 24 karáty  
1 karát = 64 kventlíků  
       
pražská hř. = 253,169 g
vídeňská hř. = 280,888 g
kolínská hř. = 233,856 g
       
pro drahé kameny původně
1 karát (ct) = ca 0.2 g
1 karát   64 / 64  
1 (metr.) karát = 0,2 g
       
pro perly
1 grén (grain, grán) = 1/4 ct